Đan Nguyên & Thanh Thảo – Tình Đời – Live show 25 năm ca hát của Thanh Thảo – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐan Nguyên & Thanh Thảo – Tình Đời – Live show 25 năm ca hát của Thanh Thảo.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

5 Comments

  1. Denn Kimm March 25, 2019 Reply
  2. yen tran March 25, 2019 Reply
  3. Thanh Bui March 25, 2019 Reply
  4. Tiển Trần March 25, 2019 Reply

Leave a Reply