Ca Sĩ Hà Thanh Xuân cúng dường Phật Ngọc HBTG tại Chùa Xá Lợi Frederick Maryland ngày 20 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnPhần âm thanh không được tốt lắm,mong quý đồng hương phật tử hoan hỹ cho,chân thàng cảm ơn nhiều.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. Huy Nguyễn Gia March 25, 2019 Reply
  2. Tule Lam March 25, 2019 Reply
  3. Tina Tran March 25, 2019 Reply
  4. thu vang March 25, 2019 Reply

Leave a Reply