16. Ngày nào – Hoài Nam _ Quỳnh Lan _ Nhạc sĩ Trần Quang Lộc – 1993 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐược trình bày đầu tiên vào năm 1993. Anh Hoài Nam hát rất mùi. Bài kế tiếp bài này đây các bạn: Trả Lời Thư Em – 1993 https://youtu.be/vdNe-XG7qE8.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. xuan pham March 25, 2019 Reply
  2. Fabrice Nguyen March 25, 2019 Reply

Leave a Reply