Xin anh giữ trọn tình quê – Duy Khánh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnDisclaimer: I don’t own the photos or the music. Lyrics: Chung vui đêm này cho trọn tình yêu thương Ðẹp tình quê hương mai tôi về chúng mình đôi đường Giờ …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

7 Comments

  1. kieu phong March 24, 2019 Reply
  2. Phương Vũ Hồng March 24, 2019 Reply
  3. kim Taehyung March 24, 2019 Reply
  4. Ham Teo March 24, 2019 Reply
  5. Nguyễn Nguyễn March 24, 2019 Reply
  6. Nhu Nguyen March 24, 2019 Reply
  7. Ngoc Truong March 24, 2019 Reply

Leave a Reply