Nguyen Hong Nhung & Quoc Khanh – Vang Trang Tinh Yeu & Tra No Tinh Xa (1/2) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNHN is too funny, she should be an MC as well as a singer. So witty and humorous! Chuong Trinh Song Ca Dac Biet (Australian June Tour): “Tim Em Mai Thuoc …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

26 Comments

 1. Mập Đạt March 24, 2019 Reply
 2. Trang Lam March 24, 2019 Reply
 3. Quân Do March 24, 2019 Reply
 4. Võ Michelle March 24, 2019 Reply
 5. hieu Tran March 24, 2019 Reply
 6. An Doanh March 24, 2019 Reply
 7. Thuyem Nguyen March 24, 2019 Reply
 8. J P March 24, 2019 Reply
 9. Duck Wild March 24, 2019 Reply
 10. Malentino Vanda March 24, 2019 Reply
 11. gam nguyen March 24, 2019 Reply
 12. bao thai March 24, 2019 Reply
 13. Dinh Thi Diem Quynh March 24, 2019 Reply
 14. DUNNY TDT March 24, 2019 Reply
 15. DUNNY TDT March 24, 2019 Reply
 16. loi tran March 24, 2019 Reply
 17. tinafiniti March 24, 2019 Reply
 18. Christina Le March 24, 2019 Reply
 19. Van Nhu March 24, 2019 Reply
 20. Ongtroi Con March 24, 2019 Reply
 21. Ongtroi Con March 24, 2019 Reply
 22. Ongtroi Con March 24, 2019 Reply
 23. Onhoa Le March 24, 2019 Reply

Leave a Reply