Vẫn Mong Em Về – Quốc Khanh – Nhạc Vàng Tuyển Chọn



Từ khi em xa rồi, mình anh buồn trong đêm vắng Ôm ấp những kỷ niệm ngày xưa ấy Chiều nay tuyết phủ đầy, tìm đâu những làn hơi ấm Bao ái ân mặn…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply