Trung Đức Ngọc Ánh LTH Người Tình Mùa Đông Duy Khánh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTrung Đức Ngọc Ánh LTH Ca Khúc: Người Tình Mùa Đông trình bày: Duy Khánh Với sự tham gia của ban nhạc Ngọc Hải Mọi chị tiết ủng hộ đóng góp cho ban.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply