Trang Thanh Lan – Hai Phuong Troi Cach Biet – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHai Phương Trời Cách Biệt (Hoàng Trọng) Ca sĩ: Trang Thanh Lan Please subscribe us at: www.youtube.com/onlineblueoceanmusic.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

15 Comments

 1. yêu bolero nhac March 23, 2019 Reply
 2. Dung Nguyen March 23, 2019 Reply
 3. trinh dang March 23, 2019 Reply
 4. ANNA DO March 23, 2019 Reply
 5. Thanh Tran March 23, 2019 Reply
 6. tran chau March 23, 2019 Reply
 7. Jjuu Jrkrkf March 23, 2019 Reply
 8. Thao Phuong March 23, 2019 Reply
 9. Hương Lê Minh March 23, 2019 Reply
 10. Charlie D March 23, 2019 Reply
 11. An Vo March 23, 2019 Reply
 12. An Vo March 23, 2019 Reply

Leave a Reply