HAI BÀN TAY TRẮNG Đan nguyên Livestream cover | Tuyển Tập Nhạc Sến Bolero Buồn | Giọng Ca Nhạc Vàng – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHAI BÀN TAY TRẮNG Sáng tác Vinh Sử Hai bàn tay trắng, nghèo xơ xác nghèo Nên em ra đi, không nói một điều Ngày mai em vui duyên thắm, người ta mua …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply