Gil Lê bị Duy Khánh bốc phốt trong "Quả Cầu Bí Ẩn" – Nhạc Vàng Tuyển ChọnGilLê #VTV3 Ai chưa sup kênh bố thì vào link này nhé https://www.youtube.com/user/MiGoiSua.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply