Em về kẻo trời mưa – Giao Linh – Nhạc Vàng Tuyển Chọndương ngọc thái Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về Tròi sắp đổ cơn mưa sao anh còn đứng mãi Hãy nói một lời có phải anh giận em Có phải…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

13 Comments

 1. Thanh Thanh March 23, 2019 Reply
 2. Hoàng Lương March 23, 2019 Reply
 3. Thống Cao Đăng March 23, 2019 Reply
 4. Phúc Phun Phí March 23, 2019 Reply
 5. tran Dai March 23, 2019 Reply
 6. Phúc Phun Phí March 23, 2019 Reply
 7. tý lê tú March 23, 2019 Reply
 8. Le Ngoc Son March 23, 2019 Reply
 9. giang nguyen March 23, 2019 Reply
 10. Mia Nguyen March 23, 2019 Reply
 11. lai Chau March 23, 2019 Reply
 12. Anh Pham March 23, 2019 Reply
 13. bach yen March 23, 2019 Reply

Leave a Reply