Xóm Rẩy Hòa Thành Ns Thế Sơn ft ns Hùng Vương – Nhạc Vàng Tuyển Chọnchương trình đờn ca tài tử của đptth Cà Mau do 2 nghệ sỹ Thế Sơn ft Hùng Vương đoàn cải lương Hương Tràm biểu diễn.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply