Tưng bừng lễ Quốc Khánh 2 tháng 9 tại Sài Gòn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTưng bừng lễ Quốc Khánh tại Sài Gòn mọi người đều ra đường tấp nập và có những địa điểm bắn pháo bông như Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply