[Cover]-Ai Cũng Có Ngày Xưa-Phan Mạnh Quỳnh – Nhạc Vàng Tuyển Chọn1. Dòng tin đăng quê hương tôi nay đang bão Gió lớn cuốn mấy mái ngói bay Nước cũng sắp cao ngang đầu Chiều nay ai mang thêm bao nhiêu lo lắng Chẳng …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply