«ASIA 11» Liên Khúc Trúc Phương – Duy Khánh,Thanh Thúy, Phương Hồng Quế – Nhạc Vàng Tuyển Chọn«ASIA 11» Liên Khúc Trúc Phương (Tàu đêm năm cũ,Kẻ ở miền xa,Mưa nửa đêm,Ai cho tôi tình yêu) – Duy Khánh,Thanh Thúy, Phương Hồng Quế…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

42 Comments

 1. thien hoang March 20, 2019 Reply
 2. van phuong Ngo March 20, 2019 Reply
 3. Tố Anh March 20, 2019 Reply
 4. Tuananh Le March 20, 2019 Reply
 5. Anh Duy Phạm March 20, 2019 Reply
 6. Tài Lê March 20, 2019 Reply
 7. Lam Lam March 20, 2019 Reply
 8. Thảo Nguyễn March 20, 2019 Reply
 9. Linh Dương March 20, 2019 Reply
 10. Kenny DIEP March 20, 2019 Reply
 11. Minh Trần March 20, 2019 Reply
 12. Giai Vương March 20, 2019 Reply
 13. Dinh Phan March 20, 2019 Reply
 14. Tiểu Hạo March 20, 2019 Reply
 15. Phuoc Le March 20, 2019 Reply
 16. Dung Nguyen March 20, 2019 Reply
 17. Nguyen Huy March 20, 2019 Reply
 18. huynh le cong March 20, 2019 Reply
 19. TERMINATOR Nguyen March 20, 2019 Reply
 20. hau tran March 20, 2019 Reply
 21. Khang Quách Minh March 20, 2019 Reply
 22. Văn Nhất Vũ March 20, 2019 Reply
 23. Lien Do March 20, 2019 Reply
 24. Chúng Mày Bố March 20, 2019 Reply
 25. Chúng Mày Bố March 20, 2019 Reply
 26. Nghiep Hoang March 20, 2019 Reply
 27. Tuyen Nguyen March 20, 2019 Reply
 28. Bảo Nguyễn March 20, 2019 Reply
 29. camtien Volenguyen March 20, 2019 Reply
 30. camtien Volenguyen March 20, 2019 Reply
 31. thuy thuy nguyen March 20, 2019 Reply
 32. Thiên Nguyễn March 20, 2019 Reply
 33. Thanh Phạm March 20, 2019 Reply
 34. Tông Nguyễn March 20, 2019 Reply
 35. An An March 20, 2019 Reply
 36. An An March 20, 2019 Reply
 37. Quanvinh Tran March 20, 2019 Reply

Leave a Reply