8 NẼO ĐƯỜNG THÀNH – Trầm Tử Thiên – Giao Linh Thanh Tuyền – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBài hát 8 Nẽo Đường Thành Do NS Trầm Tử Thiên sáng tác vào những ngày máu lửa tháng 2 -68 ở Sài Gòn. Bài hát này từng làm đau nhói hàng triệu con tim…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply