GIAO LINH – Người xa người – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNgười xa người Tác giả : Trần Thiện Thanh Trình bày : Giao Linh Lời bài hát Từ xa rồi, một ngày con nước chia làm đôi ! Từ lâu rồi hai đường hai đứa…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

22 Comments

 1. Tùng Dương Nét March 19, 2019 Reply
 2. franco clivio March 19, 2019 Reply
 3. Sức Khỏe 365 March 19, 2019 Reply
 4. đạt trần March 19, 2019 Reply
 5. Lê Minh Hải TV March 19, 2019 Reply
 6. XêKô Channel March 19, 2019 Reply
 7. HAPPY WEDDING TPT March 19, 2019 Reply
 8. Alfredo L2 March 19, 2019 Reply
 9. Edwin Orellana March 19, 2019 Reply
 10. CARL ESTEP March 19, 2019 Reply
 11. duc dung Nguyen March 19, 2019 Reply
 12. Shiven Video Zone March 19, 2019 Reply
 13. Lạc Bước March 19, 2019 Reply
 14. Almolonga HD March 19, 2019 Reply
 15. Giang Organ March 19, 2019 Reply
 16. Duy Nguyen March 19, 2019 Reply
 17. Lọ Lem March 19, 2019 Reply
 18. An Phúc Quê Tôi March 19, 2019 Reply
 19. Lee & Mick March 19, 2019 Reply

Leave a Reply