Chuyện Ba Người-Mạnh Đình – Nhạc Vàng Tuyển Chọnhttp://youtu.be/XAWFh0dlsc4 (Nó Và Tôi-Ngọc Hoa-Ns.Song Ngọc+Vọng Châu) http://youtu.be/gUGe6q7HCrY (Kể Chuyện Trong Đêm-Ngọc Hoa-Ns.Hoàng …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply