Đua thuyền tại An Vĩnh- Lý Sơn dịp Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Video by Nguyễn Văn Trọn. – Nhạc Vàng Tuyển ChọnVideo này được quay bởi Facebook- Nguyễn Văn Trọn.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply