Em Là Tất Cả – Trường Vũ (Đại Lễ Phật Đản tại Chùa Báo Ân, Orlando, Florida) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnEm Là Tất Cả Nhạc và Lời: Lam Phương Ca sĩ trình bày: Trường Vũ Ban nhạc Majestic (Orlando, Florida) Đại Lễ Phật Đản tại Chùa Báo Ân (Orlando, Florida)

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply