“Bài Thánh Ca Buồn” song ca Mạnh Đình – Thanh Thanh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnVăn nghệ ” Tình Khúc Mùa Đông ” Noël 2015 – AVNCA – Nice ( France )

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply