Ba tháng tạ từ-Thanh Tuyền-thu ấm trước 1975 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBa tháng tạ từ Sáng tác: Thanh Sơn, 1967, tại Thủ Dầu Một. Lời bài hát: chính xác 100% BA THÁNG TẠ TỪ (THANH SƠN) Người ơi, THẤM THOÁT, niên học …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Huu Duyen March 17, 2019 Reply

Leave a Reply