(VTC14)_CHDCND Triều Tiên thử hạt nhân đúng ngày Quốc khánh – Nhạc Vàng Tuyển Chọn(VTC14) – Hôm nay ngày 09/09/2016, an ninh tại khu vực Đông Bắc Á lại bị báo động khi CHDCND Triều Tiên vừa xác nhận vụ thử hạt nhân thứ 5 của mình, …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

15 Comments

 1. Canh Dong Bat Tan March 16, 2019 Reply
 2. Canh Dong Bat Tan March 16, 2019 Reply
 3. Anh Khoa Nguyen March 16, 2019 Reply
 4. Dung Le March 16, 2019 Reply
 5. Dung Le March 16, 2019 Reply
 6. Ma Ám March 16, 2019 Reply
 7. Minh Tâm Huỳnh March 16, 2019 Reply
 8. duong nguyen March 16, 2019 Reply
 9. Thi Hang Nguyen March 16, 2019 Reply
 10. 티홍미 March 16, 2019 Reply
 11. 티홍미 March 16, 2019 Reply
 12. Hỏi Làm Gì March 16, 2019 Reply
 13. Camss Sucs March 16, 2019 Reply
 14. JenNy Nguyễn March 16, 2019 Reply

Leave a Reply