Duy Khánh – Gió Về Miền Xuôi – Thu âm trước 1975 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnSáng tác : Nhạc sĩ Anh Việt Thu.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply