Lệ Quyên – LK Con Đường Xưa Em Đi & Đừng Nói Xa Nhau (Châu Kỳ & Hồ Đình Phương) [Official] – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMusic Video by LỆ QUYÊN performing “”. ©20 LỆ QUYÊN Entertainment Records. All rights reserved. Composer/Nhạc sỹ: Editor/Biên tập: Lệ Quyên Executive …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

9 Comments

  1. Huy Nguyễn Gia March 15, 2019 Reply
  2. độc bước March 15, 2019 Reply
  3. hue nguyen March 15, 2019 Reply
  4. duy vo March 15, 2019 Reply
  5. Svetlana Aleksandra March 15, 2019 Reply
  6. ha phamphuong March 15, 2019 Reply
  7. Yến Nguyễn March 15, 2019 Reply
  8. hien Thu March 15, 2019 Reply
  9. que le ngoc March 15, 2019 Reply

Leave a Reply