Cờ thế giang hồ Thâm sơn thám dược Siêu mĩ vương trong cờ tướng – Nhạc Vàng Tuyển ChọnSiêu mĩ vương trong làn cờ tướng. Cờ thế là một biến thể của cờ tàn, tuy nhiên các quân cờ đã được người chơi sắp xếp có chủ đích và thường…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply