Loan Mắt Nhung , Sáng tác: Huỳnh Anh , Ca sĩ: Thế Sơn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLoan Mắt Nhung , Sáng tác: Huỳnh Anh , Ca sĩ: Thế Sơn Đường vắng thưa bước chân buồn âm thầm Đèn khuya hiu hắt ánh điện câu Giữa đêm sầu ngõ không.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply