Thần Kinh Thương Nhớ – Thanh Tuyền – trước 1975 – Nhạc Vàng Tuyển Chọnhttp://www.vietnamcultures.com/ Sao anh không về thăm lại miền Trung Thăm đôi đỉnh Ngự và nước Hương Giang Ngày nào đôi đứa đôi đường Lòng em …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

7 Comments

  1. phuc toan March 13, 2019 Reply
  2. Huỳnh Văn Nghĩa March 13, 2019 Reply
  3. Anna Hanh Hoang March 13, 2019 Reply
  4. Thuy Hang Vo March 13, 2019 Reply
  5. Thong Nguyen March 13, 2019 Reply

Leave a Reply