Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu – Lệ Quyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHạnh phúc trong tầm với đã không còn tới. Khi vắng anh trong đời. Tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời. Giờ đã xa ngàn khơi. Ngày đó ta lầm…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

9 Comments

  1. Huy Huy Lê March 13, 2019 Reply
  2. 8dvv Nguyen500isae March 13, 2019 Reply
  3. Crystal Huynh March 13, 2019 Reply
  4. Phuoc Nguyen March 13, 2019 Reply
  5. Ngan Ho March 13, 2019 Reply
  6. Smith Anh March 13, 2019 Reply
  7. Dung Nguyen March 13, 2019 Reply
  8. Hoàng Gia March 13, 2019 Reply

Leave a Reply