Việt Nam Rồi Sẽ Về Đâu. Việt Hưng- Quốc Toản -Thế Sơn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnViệt Nam rồi sẽ về đâu.Khi biển đảo ,vùng lảnh hải,đất liền dần dần rơi vào tay TRung Cộng.Quyền tự do nhân dân bị tước đoạt,đất đai bị…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. Hmoob toj siab March 12, 2019 Reply
  2. Bich Bui March 12, 2019 Reply

Leave a Reply