Những Đồi Hoa Sim – Thanh Tuyền (Thu thanh trước 1975) | Official Lyric Video by Sài Gòn Vi Vu – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhạc phẩm: Những Đồi Hoa Sim Thơ: Hữu Loan Nhạc: Dzũng Chinh Danh ca: Thanh Tuyền. Thu Thanh trước 1975. IG: SAIGONVIVU Bài thơ “Màu Tím Hoa …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. Manh Toàn Pham March 12, 2019 Reply
  2. Shhsh Hdjs March 12, 2019 Reply

Leave a Reply