Xin Làm Người Tình Cô Đơn (onscreen lyrics) by Đan Nguyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnXin Làm Người Tình Cô Đơn~ Performed by Đan Nguyên~ Music by Châu Kỳ~ Lyrics by Hồ Đình Phương~ Artwork (created with pencil & charcoal) by …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply