VÕ ĐÔNG SƠ ( TÂN CỔ , MẠNH QUỲNH ) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBiên cương lá rơi thu hà em ơi đường dài mịt mùng chân không đến nơi . mây nước buồn cơn lữa binh hết kể chuyện chung tình.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

31 Comments

 1. Cưng Út March 9, 2019 Reply
 2. Canh Nguyen March 9, 2019 Reply
 3. Ho Thi Be Nam March 9, 2019 Reply
 4. Loan Chu March 9, 2019 Reply
 5. dạng vừa thôi March 9, 2019 Reply
 6. Thaoly Nguyen March 9, 2019 Reply
 7. Tan Tran March 9, 2019 Reply
 8. Ttt Nn March 9, 2019 Reply
 9. minh pham duy March 9, 2019 Reply
 10. minh pham duy March 9, 2019 Reply
 11. minh pham duy March 9, 2019 Reply
 12. BICH TIEN LY March 9, 2019 Reply
 13. Giau Tran March 9, 2019 Reply
 14. Khuong Minh March 9, 2019 Reply
 15. Quảng Nguyễn March 9, 2019 Reply
 16. Hanh Le March 9, 2019 Reply
 17. Hien Nguyen March 9, 2019 Reply
 18. Diện Trịnh March 9, 2019 Reply
 19. Tai Nguyen March 9, 2019 Reply
 20. Travel L March 9, 2019 Reply
 21. Travel L March 9, 2019 Reply
 22. Quynhnhu Dang March 9, 2019 Reply
 23. Kim Hoang March 9, 2019 Reply
 24. Nguyen Thanh March 9, 2019 Reply
 25. Nguyen Thanh March 9, 2019 Reply
 26. Minh Thuy March 9, 2019 Reply
 27. Dang Dinh Phong March 9, 2019 Reply
 28. 陳瑤 March 9, 2019 Reply
 29. Khoa Bui March 9, 2019 Reply

Leave a Reply