ĐỌC BÁO VẸM: Trưng bày cổ vật TQ nhân dịp Quốc khánh VN 2/9 và CMT8 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMở đầu chương trình ĐỌC BÁO VẸM, 2 show host Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi đã đọc và trả lời một số thư của bạn đọc phản đối nội dung chương trình,…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. Pho Doan March 9, 2019 Reply
  2. anhminh vo March 9, 2019 Reply
  3. Hai Phan Viet March 9, 2019 Reply
  4. Tam Ly March 9, 2019 Reply

Leave a Reply