Rồi 20 năm sau Phi Nhung – Nhạc Vàng Tuyển Chọnnhạc phẩm hay nhất mà phi nhung thể hiện dành tặng danh ca Phi Nhung.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

17 Comments

 1. Tran Lien March 8, 2019 Reply
 2. Le Ha March 8, 2019 Reply
 3. Nguyen Luan March 8, 2019 Reply
 4. 김명수 March 8, 2019 Reply
 5. cuong vu March 8, 2019 Reply
 6. Văn thành Trang March 8, 2019 Reply
 7. Tin Nguyen March 8, 2019 Reply
 8. Xuyen Truong March 8, 2019 Reply
 9. Loan Nguyen March 8, 2019 Reply
 10. Thao Ha March 8, 2019 Reply
 11. Hoang March 8, 2019 Reply
 12. Thuy le kim March 8, 2019 Reply
 13. Chu Đức Việt March 8, 2019 Reply
 14. My Nu March 8, 2019 Reply
 15. Hello Hello March 8, 2019 Reply

Leave a Reply