Nghị lực sống của Trần Y Phụng bị khối u não 3*4cm hành hạ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnY Phụng – DHKT11F- Sinh viên đại học Công Nghiệp HCM đang mắc 1 căn bệnh quái gở – U NÃO 3*4cm. Hiện khối u đó đã chèn dây thần kinh làm cho Phụng …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply