Nhà Tây biến hình: Nói chuyện với nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCuộc triển lãm mang tên “Nhà Tây biến hình” (Nhà Tây transforms) của hai nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn và Trần Hậu Yên Thế ở Manzi gallery (số 14 Phan Huy Ích,.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply