[Music Dạo] Còn lại chút tình người – Vũ Duy Khánh ft Lã Phong Lâm – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMọt bài hát vô cùng ý nghĩa của Vũ Duy Khánh & Lã Phong Lâm.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Music Dạo March 5, 2019 Reply

Leave a Reply