Trở Về Cát Bụi – Trường Vũ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnSống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho ta cám ơn Trời dù sống thương đau. Mai kia chết rồi trở về cát bụi giàu…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

17 Comments

 1. minh minh March 3, 2019 Reply
 2. Hau Phung March 3, 2019 Reply
 3. Tiến Nguyễn March 3, 2019 Reply
 4. Vũ Minh Vững March 3, 2019 Reply
 5. Mun Pé March 3, 2019 Reply
 6. Tâm Thái Nguyên March 3, 2019 Reply
 7. Tâm Thái Nguyên March 3, 2019 Reply
 8. Teo Nguyen March 3, 2019 Reply
 9. zany Bya March 3, 2019 Reply
 10. Nam Bắc Tran March 3, 2019 Reply
 11. Quyền Nguyễn March 3, 2019 Reply
 12. Hung Do Quang March 3, 2019 Reply
 13. Hậu thắng Lê March 3, 2019 Reply
 14. lai van March 3, 2019 Reply
 15. Đức Hoàng March 3, 2019 Reply
 16. Ha Nguyen March 3, 2019 Reply

Leave a Reply