DUY KHÁNH – Tuyển Tập Nhạc Lính Bất Hủ Tuyệt Vời Nhất – Nhạc Vàng Tuyển ChọnDUY KHÁNH – Tuyển Tập Nhạc Lính Bất Hủ Tuyệt Vời Nhất ! Duy Khánh (1936 – 2003), tên thật Nguyễn Văn Diệp, còn có nghệ danh Tăng Hồng, Hoàng Thanh, …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply