Nói Với Người Tình (Qua Lối Nhỏ) – Chế Linh & Giao Linh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhạc Phẩm: Nói Với Người Tình Sáng Tác: Trúc Sơn & Thăng Long Trình Bày: Chế Linh & Giao Linh.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

10 Comments

  1. Minh Minh February 4, 2019 Reply
  2. Ánh Nga Lê Thị February 4, 2019 Reply
  3. Kim Hoàng February 4, 2019 Reply
  4. đạt trần February 4, 2019 Reply
  5. 阮莉雯 February 4, 2019 Reply
  6. Loc Nt February 4, 2019 Reply
  7. Anh Nguyen February 4, 2019 Reply
  8. Hung Pham February 4, 2019 Reply

Leave a Reply