Phố Đêm (Đan Nguyên, Tâm Đoan) – Bản hay nhất – Nhạc Vàng Tuyển ChọnPhố đêm – Đan Nguyên, Tâm Đoan Lyric : Phố đêm Phố đêm đèn mờ giăng giăng Màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên Phố đêm nhiều lần suy tư Khii nhớ…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. Duy Mạnh Đỗ January 31, 2019 Reply
  2. Tay Nguyen January 31, 2019 Reply
  3. Thi Huyen Tran Nguyen January 31, 2019 Reply
  4. Toi Huynh January 31, 2019 Reply
  5. Nghia Hang January 31, 2019 Reply
  6. Chung Luu January 31, 2019 Reply

Leave a Reply