Nghệ sĩ Quốc Khánh và Công Lý kêu gọi cộng đồng bảo vệ loài hổ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHãy bảo vệ loài hổ của Việt Nam bằng cách không tiêu thụ cao hổ và thông báo các vi phạm về hổ tới cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply