Đàn Giống 50 ngày tuổi 260 000/1 con | Giang Tuấn Vũ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐàn giống tuyển cực đẹp 50 ngày 10 con 260 000d/ 1 con ( cả đàn ) Giải toả trại để trưng bày gà Biếu Tết Trọng lượng : 5 đến 7 lạng ☎ Hotline…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply