Phượng Buồn (Tuấn Hải) Song ca: Quốc Khanh & Hoàng Thục Linh (SBTN) – Video 4K: Trần Ngọc Autumn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTrần Ngọc Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCSSOXcfJrp3X3jBOejSVK7A/videos …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. Suong Lam Tran January 30, 2019 Reply
  2. MITI NGUYEN January 30, 2019 Reply
  3. Co Pham January 30, 2019 Reply
  4. NhaDung Nguyen January 30, 2019 Reply
  5. Thanh Le January 30, 2019 Reply
  6. ngocquyen hoatim January 30, 2019 Reply

Leave a Reply