Hoa Sứ Nhà Nàng -guitar- Tuấn Vũ – guitar – solo – Cover – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHoa sứ nhà Nàng – sáng tác Hoàng Phương.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Buianhphuong Bui January 30, 2019 Reply

Leave a Reply