Chân Tình – Lệ Quyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChân Tình – Lệ Quyên Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply