Tôi Vẫn Nhớ – THANH TUYỀN – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCa Khúc: Tôi Vẫn Nhớ Tác Giả: Ngân Giang Trình Bày: DANH CA THANH TUYỀN Bao năm qua dù, xa anh nhưng tôi vẫn nhớ. Nhớ con đường nắng u buồn, …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

10 Comments

  1. Vinh Quang January 29, 2019 Reply
  2. Ngân Nguyễn January 29, 2019 Reply
  3. Khang Tuấn January 29, 2019 Reply
  4. Nguyen Tri January 29, 2019 Reply
  5. VAN OANH NGUYEN January 29, 2019 Reply
  6. Gia Anh Pham January 29, 2019 Reply
  7. Le Pum January 29, 2019 Reply
  8. Nguyễn Đình Thơm January 29, 2019 Reply
  9. Lê Dân January 29, 2019 Reply
  10. Ngan Bui January 29, 2019 Reply

Leave a Reply