Chế Linh Tuyệt Phẩm Trước 1975 – Tuyển Tập Những Ca Khúc Để Đời Của Chế Linh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChế Linh Tuyệt Phẩm Trước 1975 – Tuyển Tập Những Ca Khúc Để Đời Của Chế Linh Danh sách ca khúc: 1. Lính trận miền xa 2. Người xa về thành phố 3. Con.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

26 Comments

 1. Tộ Nguyễn January 29, 2019 Reply
 2. Thư Trần January 29, 2019 Reply
 3. Tina Nguyen January 29, 2019 Reply
 4. Minh Ly Tran January 29, 2019 Reply
 5. Hung Nguyen January 29, 2019 Reply
 6. Dương Yến Chi January 29, 2019 Reply
 7. Kiên Vương trung January 29, 2019 Reply
 8. Vu Dinh January 29, 2019 Reply
 9. Van Tran January 29, 2019 Reply
 10. Tri Dung Dinh January 29, 2019 Reply
 11. Linh Thai January 29, 2019 Reply
 12. Châu Thái January 29, 2019 Reply
 13. Kiều Phùng January 29, 2019 Reply
 14. Vang Tống January 29, 2019 Reply
 15. Kieu Le January 29, 2019 Reply
 16. Thêm Đinhkhac January 29, 2019 Reply
 17. văn bào January 29, 2019 Reply
 18. Sỹ Kẹo 99 January 29, 2019 Reply
 19. Thanhhuong Khach January 29, 2019 Reply
 20. post lachp January 29, 2019 Reply
 21. Hanh Nguyen January 29, 2019 Reply
 22. Nga Võ January 29, 2019 Reply
 23. Phuong Ho January 29, 2019 Reply
 24. Kimloan Tran January 29, 2019 Reply
 25. Phuov Do January 29, 2019 Reply

Leave a Reply