BẾN XUÂN – Nhạc và lời: Văn Cao – Tiếng hát Hà Thanh – PPS: Liên Như – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBẾN XUÂN – Nhạc và lời: Văn Cao – Tiếng hát Hà Thanh – PPS: Liên Như.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

15 Comments

 1. Ngọc Quý Mai January 29, 2019 Reply
 2. Dat Pham January 29, 2019 Reply
 3. chinh TRINH XUAN January 29, 2019 Reply
 4. Devlin Jacob January 29, 2019 Reply
 5. Vip_co_don36 January 29, 2019 Reply
 6. Nguyen Bui January 29, 2019 Reply
 7. Hoangthong Nguyen January 29, 2019 Reply
 8. Luong Trieu January 29, 2019 Reply
 9. huu thanh January 29, 2019 Reply
 10. Nguyễn Đình Thơm January 29, 2019 Reply
 11. Sophia Pham January 29, 2019 Reply
 12. bui tien Thi January 29, 2019 Reply
 13. Sam Le January 29, 2019 Reply

Leave a Reply